slide layer
slide layer
  1. درمان ارتودونسی هم درمان، هم زیبایی

    درمان ارتودونسی هم درمان، هم زیبایی

    بسیاری از بیماران در باره ی درمان ارتودونسی تصورشان فقط در حول زیبایی دور می زند. البته که این تصور درست می باشد ولی فقط به همین خلاصه نمی شود بلکه سلامت دهان و دندان و بافت های مربوط به آن هم در این روش درمانی بسیار حائز اهمیت می...

    ادامه مطلب....