slide layer
slide layer
 1. ارتودنسی بدون جراحی

  بیمار حدود ٣٢ سال سن دارد و بنا به گفته خود بیمار از سن ٢٠ سالگى به متخصصین متفاوت مراجعه کرده بود و همه ى آنها روش جراحى را به او پیشنهاد داده بودند. بیمار به کلینیک من...
 2. درمان ارتودونسی هم درمان، هم زیبایی

  بسیاری از بیماران در باره ی درمان ارتودونسی تصورشان فقط در حول زیبایی دور می زند. البته که این تصور درست می باشد ولی فقط به همین خلاصه نمی شود بلکه سلامت دهان و دندان و بافت های...
 3. کامپوزیت ونیر و معجزه ی آن

  خانمی به مطب من مراجعه کرده و دندان های قدامی قوس بالایش شدیداً نامرتب بوده است. این بیمار حدود ٣۵ سال سن داشت. در این بیمار با توجه به نا مرتب بودن دندان ها و از آن مهمتر...
 4. برمودای سیاه در ارتودونسی

  بار ها اتفاق می افتد که بیماران به ما مراجعه می کنند و از وجود فضای مثلثی شکل میان دندان های اینسایزور شکایت دارند. البته برای همه ی ارتودونتیست ها پرواضح و روشن است این فضا های بین...
 5. شعر دکتر سلطان پور در اولین برف زمستان

  تا وقتی ……. درختی می روید زندگی را باید دوست داشت و آب را و این اکسیر حیات را که چه گونه ، چون نو عروسان تازه بخت لباس سفید برتن کرده اند و شهر ماتم سیاه را...