slide layer
slide layer
  1. شعر دکتر سلطان پور در اولین برف زمستان

    تا وقتی ……. درختی می روید زندگی را باید دوست داشت و آب را و این اکسیر حیات را که چه گونه ، چون نو عروسان تازه بخت لباس سفید برتن کرده اند و شهر ماتم سیاه را...
  2. محافظ سر سوزن با علامت تجاری Doctor Soltanpour

    همکاران عزیز دندانپزشک و دستیاران محترم: وقتی سوزن دندانپزشکی به داخل انگشت دندانپزشک و دستیار فرو می رود اصطلاحا به آن Needle Stick می گویند، به این معنا که اگر بیمار مبتلا به هپاتیت یا ایدز باشد خطر...
  3. کتاب :دو گانگی خیال یا واقعیت

    این کتاب در سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات معین چاپ شد. مضمون این کتاب در باره ی مفهوم دوگانکی است که بارها در زندگی اجتماعی و زیستی و فیزیکی ما انسان ها اتفاق می افتد و نویسنده سعی دارد...