slide layer
slide layer
  1. برمودای سیاه در ارتودونسی

    برمودای سیاه در ارتودونسی

    بار ها اتفاق می افتد که بیماران به ما مراجعه می کنند و از وجود فضای مثلثی شکل میان دندان های اینسایزور شکایت دارند. البته برای همه ی ارتودونتیست ها پرواضح و روشن است این فضا های بین دندانی ، فیزیولوژیک بوده و برای حفظ سلامت بافت پریودونشیوم وجودش الزامی...

    ادامه مطلب....