slide layer
slide layer
  1. کامپوزیت ونیر و معجزه ی آن

    کامپوزیت ونیر و معجزه ی آن

    خانمی به مطب من مراجعه کرده و دندان های قدامی قوس بالایش شدیداً نامرتب بوده است. این بیمار حدود ٣۵ سال سن داشت. در این بیمار با توجه به نا مرتب بودن دندان ها و از آن مهمتر وضعیت قرارگیری بد دندان نیش بالا سمت چپ ، پیشنهاد من برای...

    ادامه مطلب....