slide layer
slide layer
  1. ۲۵ موضوع اساسی در دندانپزشکی

    ۲۵ موضوع اساسی در دندانپزشکی

    سفری که به کشور مجارستان داشتم با دانشگاه دبرسن آشنا شدم. در این دانشگاه دست نوشته ای به دستم رسید در باره ی علوم پایه ی دندانپزشکی که بیشتر جنبه ی کاربردی دارد. همه ی ما می دانیم رنگ دندان شیری از دندان دایمی سفید تر است و این پرسشی...

    ادامه مطلب....