slide layer
slide layer

کامپوزیت ونیر و معجزه ی آن

خانمی به مطب من مراجعه کرده و دندان های قدامی قوس بالایش شدیداً نامرتب بوده است. این بیمار حدود ٣۵ سال سن داشت. در این بیمار با توجه به نا مرتب بودن دندان ها و از آن مهمتر وضعیت قرارگیری بد دندان نیش بالا سمت چپ ، پیشنهاد من برای این معضل، درمان ارتودونسی بود.ولی بیمار به علت مشغله ی کاری و کم حوصلگی تن به این درمان نداده بود. با توجه به علایق شخصی و تجربه در روش های درمانی با کامپوزیت و کامپوزیت ونیر ، سعی کردم دندان های نامرتب و وضعیت بد دندان نیش بیمار را در دو جلسه اصلاح کنم. بعد از اتمام درمان، بیمار از روش درمانی که برایش اتخاذ شده بود بسیار خوشحال و راضی بود. در این روش درمانی برخلاف “لامینیت ونیر” دندان ها هیچ تراشی نخورده اند و همه چیز در شرایط سلامت و خوب برگزار شده بود.

کامپوزیت ونیر و معجزه ی آن

قبل از درمان

کامپوزیت ونیر و معجزه ی آن

قبل از درمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کامپوزیت ونیر و معجزه ی آن

بعد از درمان با کامپوزیت ونیر

کامپوزیت ونیر و معجزه ی آن

بعد از درمان با کامپوزیت ونیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کامپوزیت ونیر و معجزه ی آن

نتیجه ی درمان با کامپوزیت ونیر
در همان بیمار و فتوگرافی جدید