slide layer
slide layer

درمان ارتودونسی هم درمان، هم زیبایی

بسیاری از بیماران در باره ی درمان ارتودونسی تصورشان فقط در حول زیبایی دور می زند. البته که این تصور درست می باشد ولی فقط به همین خلاصه نمی شود بلکه سلامت دهان و دندان و بافت های مربوط به آن هم در این روش درمانی بسیار حائز اهمیت می باشد. در بیمار معرفی شده که تصویر رنگی آن به درستی نمایش داده می شود شاهد خواهیم بود که لثه ی یکی از دندان های قدامی پایین به علت بیرون زدگی به پایین عقب نشینی کرده است. چند ماهی از درمان ارتودونسی نگذشته بود که وضعیت این دندان ها اصلاح شده است و در پیآمد آن می بینیم که لثه ی دندان جلو امده ترمیم شده است. پس در روش ارتودونسی ،زیبایی و درمان هر دو مطرح می باشد. بنابراین بیماران عزیز باید به اهمیت روش های درمانی آن نیز توجه کنند و چه بسا هر نوع سهل انگاری می تواند خسارت جبران ناپذیر بر بیمار وارد کند.

پایان درمان
در این بیمار عقب نشینی لثه به مقدار زیادبرطرف شده است و مسلماً بعد از چندماهی دیگربه کلی درمان خواهد شد. به همین دلیل توصیه می شود در صورت پس و پیش شدن دندان های جلو هر چه زود تر باید مراجعه کرد و شیب محوری دندان ها اصلاح شود.

 

درمان ارتودونسی هم درمان  هم زیبایی

قبل از درمان

 

 

درمان ارتودونسی هم درمان  هم زیبایی

پایان درمان