دكتر حسين فاطمي سردار ملي

1128 بازدید
دكتر حسين فاطمي سردار ملي
در ان سپيده دم كه خواب ناز در كمين بود تو را چون اسير در بند به ميدان مرگ بردند وقتي در ان صبح نامقدس از تب مي لرزيدي مگر نه اين است در ان سحر غم انگيز تو ايستاده بودي محكم و استوار و سرود سرو راست قامتان را مي خواندي حكايت ازادي را حكايت باختر و قلم را و نجواي اين پيام هنوز هم در گوشم مي دهد اين اواز كه بر ما چه گذشت كه نفت در زمين داريم و دشمني سترگ بر تو چه گذشت وقتي اخرين نفس را در سينه ربودي و ديگر فرصتي نبود تا دگر باره باز سر دهي اين اواز را و ما را همين بس دم را فرو بستيم و نفس را در سينه ي خود حبس وقتي فرصتي نبود در ان روز گاز سياه بي غروب تا كار را بر ما يكسره كنند اما نبودي تا ببيني إقرار تاريخ را كه آبشخور ان ، كاخ باكينگهام بود و تو چه زيبا مي دانستي و افشايش مي كردي و مي نوشتي اي اسطوره ي سرزمين من ايران اي قامت برافراشته و ستبر اي فاتحِ قلعه ي صلح و ازادي بر تو چه گذشت ان صبح نا مبارك با تني مجروح و لبريز از تب تقديم به دكتر حسين فاطمي سردار ملي و ازادمردي كه قلبش براي مردم كشورش ايران مي تپيد و گويا به هنگام مرگ و وداع ، شعر فرخي يزدي را نجوا مي كرد با اين مضمون كه جانش را تسليم كرد ولي تسليم نشد حبيب اله سلطانپور١٣٩٩/٨/٢٠

مطب دکتر حبیب‌الله سلطانپور

نشانی مطب

تهران-خيابان يوسف آباد-خيابان هفتم-پلاك 29-واحد8

شماره تماس

02188701786

نوبت دهی

شنبه يكشنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت 4الي8 بعد از ظهر با تعيين وقت قبلي