در سوگ محمدرضا شجریان

691 بازدید
در سوگ محمدرضا شجریان

خسرو اواز ايرانم كجاست خوش صدا آن مرغ خوشخوانم كجاست

عارفان را بزم گل ها ديده ام در پي او باغ عرفانم كجاست

صوت الحانش زلال از قعر دل اب چشمه چشمه سارانم كجاست

بي هدف هر سو نگاهم بي رمق مشك خوش بو عنبر افشانم كجاست

وقت تنگدستي به هر سو جستجو دست ياري جمع يارانم كجاست

صوت داودي به سان آب پاك ربنايت وقت رمضانم كجاست

ذكر حافظ ، مولوي هر بند شعر چون اسير در بند زندانم كجاست

كنج خانه در غم نا مردمان چاره ي دردم طبيبانم كجاست

شعر ايران را چه زيبا خوانده اي خاطرم از نام ايرانم كجاست

اي بسان روشنايي هر طرف در دل شب ماه تابانم كجاست

ارزو ها در پس هر ارزو شد نصيبت ان خراسانم كجاست

اي شدي نزديك به تربت ، خاك او نام ثالث سرو سامانم كجاست

گر شكستي ، رفته اي از جمع ما اي حبيبم عهد و پيمانم كجاست

  شجريان فقط خواننده نبود بلكه هر بند شعر را آگاهانه انتخاب مي كرد و در قالب نت و موسيقي، ان را بازخواني مي كرد. او موسيقي و ادبيات فارسي را در هم ادغام كرد و نشان داد كه شعرهاي ايران زمين خود به تنهايي موسيقي هستند و شايد بي دليل نبود كه شاعران قديم به وقت سرودن ، مي نواختند و اين از اعجاز زبان فارسي است. بسياري بر اين عقيده اند كه زبان فارسي را حكيم ابوالقاسم فردوسي زنده كرده است و موسيقي اصيل ايراني را شجريان و چه زيبا ارامگاه أبدي اش را در خراسان و كنار فردوسي انتخاب كرد و بدين سان آرام گرفت و ديگر نخواند. حبيب اله سلطانپور ١٣٩٩/٧/٢٢  

مطب دکتر حبیب‌الله سلطانپور

نشانی مطب

تهران-خيابان يوسف آباد-خيابان هفتم-پلاك 29-واحد8

شماره تماس

02188701786

نوبت دهی

شنبه يكشنبه دوشنبه چهارشنبه ساعت 4الي8 بعد از ظهر با تعيين وقت قبلي