Document

بازگشت

زمان مطالعه : ۱۵ ثانیه

کتاب :دو گانگی خیال یا واقعیت

این کتاب در سال ۱۳۹۱ توسط انتشارات معین چاپ شد. مضمون این کتاب در باره ی مفهوم دوگانکی است که بارها در زندگی اجتماعی و زیستی و فیزیکی ما انسان ها اتفاق می افتد و نویسنده سعی دارد به جزئیات آن از زبان علم و منطق و فلسفه به آن بپردازد.  

SKMBT_C45091122812360_0013-724x1024

 SKMBT_C45091122812360_0014-724x1024

SKMBT_C45091122812360_0015-724x1024

SKMBT_C45091122812360_00161-724x1024

SKMBT_C45091122812360_00171-724x1024

SKMBT_C45091122812360_0018-724x1024

مقالات پیشنهادی

1.jpg
جهان ما به کجا می رود؟