Document

بازگشت

زمان مطالعه : ۵۰ ثانیه

دوگانگی یا خیال واقعیت

4.jpg

این کتاب در سال ۱۳۹۱ تهران انتشارات معین به چاپ رسید و همان طوری که از مضمون این کتاب بر می آید ماهیت و ذات دوگانه ی جهان هستی را تحلیل و تبیین می کند و در باره ماهیت دوگانگی به همین نکته می توان بسنده کرد که ویروس ها به علت داشتن همین ماهیت دوگانگی تقریباً قابل درمان نیستند و همین عامل باعث می شود که هر ساله جان بسیاری از بیماران را می گیرد هرچند این کتاب در حدود هفت سال قبل از بروز ویروس مهلک کرونا چاپ شده است ولی با شیوع بیماری کووید ۱۹ می توان به یقیین رسید که دوگانگی ، خیال نیست بلکه واقعیت است واقعیتی که می تواند تلخ یا شیرین باشد شیرین به این علت که نور از دو جزء موج و ذره برنهاده می شود و هر جزء ان خاصیتی مستقل و اگر نبود این دو خاصیت ما هرگز نمی توانستیم از ان بهره ببریم این کتاب با اقبال زیادی از طرف خوانندگان کتاب روبرو شد و البته حاوی مطالب زیاد در حوزه فیزیک و زیست و علوم انسانی می باشد خودتان بخوانید و قضاوت کنید

مقالات پیشنهادی

1.jpg
جهان ما به کجا می رود؟